Lounská správa plaveckých areálů nabízí k pronájmu:

  1. pozemek + dřevěná stavba v zadní části městského koupaliště (za potokem). Nájemné – nejvyšší nabídka. Součástí nabídky nutno předložit studii se záměrem a účelem využití. Dřevěnou stavbu nutno opravit, nutno předložit plán opravy.

Lhůta pro podání přihlášek : 22. 1. 2022 do 14.00 hod. na adrese: Lounská správa plaveckých areálů, p.o., Prokopa 2969, 440 01 Louny.

AKTUALIZACE: Na základě usnesení komise byl vybrán provozovatel pozemku. Inzerát již není aktuální.