Dětský den na koupališti …

Milé děti, plavat zatím u nás nemůžete ????????, ale už teď se můžete těšit na “Dětský den”, který pro Vás chystáme. Pokud nám to situace dovolí, uskuteční se v sobotu 29.5.2021 na našem koupališti. Připraveny pro Vás budou nejen soutěže, kulturní zážitek, ale i zajímavé překvapení. Ceny pro nejlepší samozřejmě chybět nebudou.???? Tak si termín zapište, řekněte to svým kamarádům a my se zase připomeneme.