Opatření v objektu plavecké haly a sauny v Lounech

V souladu s aktuálním opatřením ministerstva zdravotnictví zveřejňujeme podmínky, které budou vyžadovány po našich návštěvnících.

Potvrzení o testování nepotřebuje:

  • Osoba, která je min. 14 dní plně očkována na COVID-19.
  • Osoba, která prodělala nemoc COVID-19 maximálně 180 dní od diagnózy.
  • Osoba mladší 12 let.

 

Testy kterými se můžete prokázat:

  • PCR testy – děti 12–18 let, (starý max. 72 hodin), osoby rozočkované nebo osoby, které předložení potvrzení, že se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů.

 

Pokud nemáte potvrzení o testu nebo očkování:

  • Potvrzení o prodělání covidu v posledních 180 dnech.

 

Nelze se prokázat:

  • Fotografií samotestu z domova nebo čestným prohlášení o samotestu z domova.

 

Povinnost provozovatele:

  • Naší povinností je zkontrolovat, zda návštěvníci splňují podmínky pro vstup, není-li tomu tak, nemůžeme mu umožnit vstup do provozovny, nebo zákazník po tomto zjištění neprodleně provozovnu opustí.
  • Provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření.